تیم پژوهشی شریف آنلاین

انجام ویرایش پایان نامه فوری

انجام ویرایش تخصصی پایان نامه ارشد و دکتری

واحد پایان نامه یکی از بخش های اصلی دانشجویان ارشد و دکتری می باشد. دانشجویان پس از دست یافتن به اهداف پایان نامه خود جهت ارائه نتایج تحقیقات خود بایستی مطالب خود را به صورت متون آکادمیک نگارش کنند. نگارش پایان نامه بایستی براساس یک فرمت بندی اصولی و استاندارد برمبنای شیوه‌نامه‌های دانشگاه (یا دانشکده) و به دور از اشتباه تایپی و اصطلاحی و با رعایت فاصله گذاری اصولی (نیم فاصله و غیره) صورت پذیرد. از طرفی برخی از دانشجویان با توجه به کمبود وقت و یا عدم تخصص کامل در این زمینه هموارد دچار مشکل خواهند شد. تیم پژوهشی شریف آنلاین با بهره گیری از کارشناسان با تجربه در زمینه انواع ویراستاری و ویرایش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، مقالات پژوهشی و متون علمی به صورت همه روزه آماده ارائه مشاوره رایگان و قبول انجام کار شما دانشجویان و محققان می باشد.

بخش های استاندارد پایان نامه ارشد و دکتری

هر پایان نامه دارای ساختاری منظم و یکپارچه می باشد. به صورتی که این ساختار گاها از طرف دانشکده و یا دانشگاه دانشجویان در دسترس قرار خواهد گرفت. همچنین گاها این ساختار بایستی براساس اصول مبنای و استاندارد ایجاد شود. براین اساس به صورت خلاصه می توان این بخش ها ره به صورت زیر دسته بندی نمود:

صفحات ابتدایی پایان نامه

 • صفحه عنوان: شامل آرم دانشگاه، جزئیات مربوط به دانشکده، رشته و گرایش دانشجو، عنوان پایان نامه، نام دانشجو و اساتید راهنما و مشاور (در صورت وجود)، ماه و سال پایان نامه، شماره جلد (در صورت لازم).
 • صفحه به نام خدا: در این صفحه می توان از تصاویر آرشیوی به نام خدا و یا “بسم الله الرحمن و الرحیم” بهره گرفت.
 • صفحه تقدیر و سپاسگزاری: ارائه این صفحه اختیاری بوده و دانشجو می تواند در این صفحه از اساتید، خانواده، دوستان و غیره تشکر و قدردانی نماید.
 • صفحه تقدیم: ارائه این صفحه نیز اختیاری بوده و دانشجو می تواند در این صفحه پایان نامه خود را به شخصی، موسسه‌ای و گروهی مشخص از افراد و غیره تقدیم نماید.
 • صورت جلسه دفاع: در این صفحه فرم صورت جلسه دفاع باید قرار داده شود (در صورت لزوم). ضمن اینکه متن این فرم به صورت آماده و مشخص وجود دارد و فقط برخی از بخش های آن شامل مشخصات دانشجو، عنوان پایان نامه، نمره (به صورت کمی و کیفی)، امضای داوران و اساتید راهنما و مشاور خالی می باشد.
 • فرم اساس نامه حقوقی دانشگاه: فرم مربوط به این اساس نامه پژوهشی دانشگاه ها در صورت لزوم در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.
 • اظهار نامه دانشجو: درصورت لزوم متن این فرم نیز در دسترس دانشجو قرار خواهد گرفت. دانشجو بایستی پس از مطالعه آن، در بخش مورد این فرم را امضا نماید و به اصول ذکر شده در این فرم پایبند باشد.
 • چکیده: هر پایان نامه باید با چکیده آغاز شود که عبارت است از بحث پیرامون موضوع پایان نامه، شیوه‌های تحقیق و نتیجه کلی. چکیده پایان نامه دارای اهمیت بسیار می باشد و در انتهای آن بایستی کلمات کلیدی مرتبط با موضوع و متن آن براساس تعداد مشخص (بین چهار تا هفت مورد) نوشته شود.
 • فهرست مطالب، جدول ها، شکل ها، نمودارها: براساس متن اصلی پایان نامه بایستی این فهرست ها به صورت فرمت بندی شده (خودکار) قرار داده شود. به صورتی که بتوان در هر مرحله و با کمترین زمان آن را آپدیت نموده و شماره هر بخش در جای خود قرار گیرد. لازم به ذکر است ایجاد یک فرمت بندی درست از فهرست ها براساس تیترها، شکل ها، جدول های و غیره از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. کارشناسان تیم پژوهشی بر اساس تجربه خود به ارائه فرمت بندی اصولی و منظم بیش از ۱۰۰ دانشگاه دولتی، آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی براساس زبان فارسی و انگلیسی پرداخته‌اند.

صفحات میانی

 • بخش اصلی متن: این بخش به ارائه مطالب پایان نامه براساس تعداد فصولی مشخص شامل: مقدمه ( کلیات تحقیق)، ادبیات تحقیق، مطالعات پیشین، روش شناسی، مدل سازی، شبیه سازی (یا هر فصلی براساس موضوع پایان نامه و به تشخیص دانشجو و یا استاد آن)، نتایج (یافته های تحقیق)، نتیجه گیری و جمع بندی.

صفحات انتهایی

 • مراجع (منابع): در این بخش به ارائه منابع استفاده شده توسط دانشجو براساس فرمت بندی پیشنهاد شده و گاها با استفاده از نرم افزار های مرتبط مانند اندنوت، زیترو، مندلی و غیره پرداخته خواهد شد.
 • پیوست ها: در این بخش به ارائه پیوست ها در صورت نیاز پرداخته خواهد شد. در صورت استفاده از چندین پیوست با مضامین متنوع بایستی براساس یک روش اصولی این پیوست ها از هم جدا و شماره گذاری شوند.
 • چکیده انگلیسی (Abstract): در این بخش بایستی ترجمه انگلیسی دقیق و اصولی متن چکیده و کلمات کلیدی قرار داده شود.
 • صفحه عنوان انگلیسی: در این بخش بایستی ترجمه انگلیسی دقیق و اصولی صفحه عنوان فارسی در بخش ابتدایی پایان نامه قرار داده شود. برای نگارش صحیح این بخش حتما بایستی به فرمت توصیه شده توسط دانشگاه دانشجو دقت شود.

 نحوه ویراستاری ویرایش پایان نامه ارشد و دکتری در تیم پژوهشی شریف آنلاین

در موسسه پژوهشی شریف آنلاین چهار نوع ویرایش به صورت کاملا اصولی و دقیق انجام خواهد شد که در ادامه به ارائه توضیحاتی در رابطه با هر کدام از انواع ویرایش پایان نامه پرداخته خواهد شد.

ویرایش نوع اول
در این ویرایش متن پایان نامه براساس فاصله های کلمات و علائم مختلف (ویرگول، نقطه، نقطه-ویرگول، خط تیره، دو نقطه، پرانتز، گیومه و غیره) موجود در متن تنظیم خواهد شد. کارشناسان با بازخوانی متن پایان نامه دانشجویان به صورت کامل این نوع ویرایش را انجام خواهند داد. با انجام این ویرایش می توان متن پایان نامه خود را روان و پیوسته کرد. همچنین دانشجویان می توانند بررسی جزئی صفحات ابتدایی و انتهایی را نیز در سفارش خود قید نمایند. با اینکار با افزودن هزینه بسیار پایین می توانند از درستی این بخش ها اطمینان حاصل نمایند.

ویرایش نوع دوم

در این ویرایش به فرمت بندی اصولی قالب پایان نامه براساس شیوه نامه (تمپلیت) دانشجو پرداخته خواهد شد. در واقع این نوع ویرایش شامل موارد زیر می باشد:

 • تنظیم اندازه و شکل صفحات پایان نامه.
 • تنظیم حاشیه های صفحات.
 • تنظیم و بررسی بخش های ابتدایی پایان نامه
 • تنظیم شماره صفحات بخش های مختلف ( صفحات بدون شماره، صفحات دارای شماره و نامرئی، شماره صفحه به صورت حروف ابجد و شماره صفحه به وصورت اعداد) از نظر فونت و موقعیت آن ها نسبت به حاشیه های صفحه و متن پایان نامه.
 • تنظیم متن پایان نامه از منظر نوع و اندازه برای کلمات فارسی و انگلیسی (در صورت وجود) و فاصله بین خطوط براساس تعداد خطوط موجود در یک صفحه و یا شیوه نامه دانشگاه.
 • فرمت بندی کردن عنوان فصل های اصلی پایان نامه (از لحاظ فونت، اندازه و نحوه نگارش و موقعیت قرار گیری)
 • فرمت بندی کردن تیترهای اول، دوم، سوم و چهارم و در صورت لزوم پنجم. این فرمت بندی به تنظیم نوع فونت آن ها، فاصله قرارگیری آنها از متن قبل و بعد از خود، موقعیت شروع آن ها، نحوه شماره گزاری آن ها ( براساس خط تیره، نقطه و ترکیب علائم در صورت لزوم)
 • فرمت بندی کردن پانویس‌ های موجود در متن براساس نحوه نگارش آن، فونت و اندازه آن و نحوه شماره گذاری و محل قرار گیری و شروع آن.
 • فرمت بندی کردن روابط موجود در متن پایان نامه در صورت وجود.
 • فرمت بندی کردن شکل ها ( به منظور عدم جابه جایی در متن و قرار گیری در یک فاصله مشخص از متن پایان نامه و عنوان شکل.
 • فرمت بندی کردن عنوان شکل ها (زیرنویس شکل ها) براساس نوع فونت و اندازه آن، مو قعیت قرارگیری، فاصله از تصویر و متن بعد از خود، نحوه شماره گذاری و غیره.
 • فرمت بندی کردن نمودار ها ( به منظور عدم جابه جایی در متن و قرار گیری در یک فاصله مشخص از متن پایان نامه و عنوان نمودار.
 • فرمت بندی کردن عنوان نمودار ها (زیرنویس نمودار ها) براساس نوع فونت و اندازه آن، مو قعیت قرارگیری، فاصله از تصویر و متن بعد از خود، نحوه شماره گذاری و غیره
 • فرمت بندی کردن جدول ها ( به منظور عدم جابه جایی در متن و قرار گیری در یک فاصله مشخص از متن پایان نامه و عنوان جدول.
 • فرمت بندی کردن عنوان جدول ها (بالانویس جدول ها) براساس نوع فونت و اندازه آن، مو قعیت قرارگیری، فاصله از تصویر و متن قبل از خود، نحوه شماره گذاری و غیره.
 • بررسی قرارگیری مطالب در متن به منظور کاهش فضای خالی ایجاد شده در متن پایان نامه.
 • بررسی مطالب ارائه شده در بخش پیوست ها.
 • بررسی فهرست مراجع ارائه شده.
 • بررسی صفحات انتهایی پایان نامه و انطباق آن با فرمت دانشگاه دانشجو.
ویرایش نوع سوم

این نوع ویرایش در واقع ترکیب دو نوع ویرایش اول و دوم می باشد. کارشناسان ما همزمان با انجام ویرایش نوع دوم با بازخوانی متن پایان نامه به انجام ویرایش نوع اول نیز می پردازند.

لازم به ذکر است با توجه به تخفیف در نظر گرفته شده برای این نوع ویرایش، در صورت لزوم استفاده از ویرایش نوع دوم، پیشنهاد ما به دانشجویان و محققان عزیز سفارش ویرایش نوع سوم می باشد. زیرا با پرداخت هزینه پایین تر می توانند هم زمان از دو نوع ویرایش ما بهره ببرند.

ویرایش نوع چهارم
این نوع ویرایش به صورت تخصصی می باشد. بدین شکل که در برخی از موارد بخش های مهم و اصلی پایان نامه مانند بحث و بررسی در مورد نتایج، اهداف و بیان نوآوری تحقیق، چکیده، بررسی کانل و مقایسه ای مطالعات انجام شده و ارتباط آن با موضوع پایان نامه دانشجو و غیره دارای نواقصی می باشد. این نواقط گاها از طریق استاد راهنما ( مشاور) قبل از دفاع و یا بعد از دفاع و توسط اساتید داور تعیین خواهند شد. تیم پژوهشی شری آنلاین با بهره گیری از تجارب و مطالعات خود به صورت همه روزه آماده مشاوره در زمینه این نوع ویرایش می باشد.

تیم پژوهشی شریف آنلاین براساس تجربه چندین ساله خود آماده انجام ویراستاری و ویرایش پایان نامه ارشد و دکتری شما دانشجویان و محققان عزیز در رشته های مختلف با کمترین هزینه و در کمترین زمان می باشد.


انجام ویرایش پایان نامه، مقاله و متون علمی در موسسه شریف آنلاین به صورت تضمینی بوده و با کمترین قیمت صورت می گیرد. کارشناسان ما با تسلط بر نرم افزارهای آفیس، نرم افزارهای مرجع گذاری (براساس روش های مختلف ازجمله APA، هاروارد (HarvardIEEE، ونکوور (VacouverChicago، MLA و غیره)، نرم افزار ویرایش تصاویر و نقشه ها و غیره آماده انجام ویرایش پایان نامه و متون آکادامیک شما محققان و دانشجویان عزیز با کمترین قیمت می باشد.
انجام ویرایش پایان نامه فوری، انجام ویرایش پایان نامه، انجام ویراستاری پایان نامه

 


نحوه سفارش و مشاوره ویراستاری و ویرایش پایان نامه ارشد و دکتری توسط تیم پژوهشی شریف آنلاین

دانشجویان و محققان عزیز در صورت نیاز به ویرایش پایان نامه، متون علمی و مقالات پژوهشی خود می توانند جهت دریافت مشاوره رایگان، همه روزه  با کارشناسان ما (در رابطه با هر کدام از انواع ویرایش پایان نامه) تماس حاصل نمایند. همچنین در صورت تمایل نیز می توانند درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایند و درخواست خود را از طریق واتساپ، تلگرام  و یا از طریق ایمیل موسسه برای ما ارسال نمایند. کارشناسان ما در کمترین زمان به درخواست شما دانشجویان و محققان عزیز پاسخ خواهند داد.

تماس: ۰۹۱۹۹۹۷۸۵۱۴
ایمیل: sharif.rese@gmail.com

ثبت سفارش انجام ویراستاری و ویرایش پایان نامه و متون علمی و مقالاتجهت انجام پاورپوینت حرفه ای و زیبای پایان نامه خود به لینک زیر مراجعه نمایید.

جهت خرید قالب آماده پاورپوینت به لینک زیر مراجعه نمایید.

امیر کریمیان

تیم پژوهشی شریف آنلاین با بهرگیری از دانش و تجربه مجموعه ای از محققین و فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور ایران آماده ارائه مشاوره در زمینه خدمات پژوهشی و دانشگاهی شما دانشجویان و محققان عزیز می باشد.

  نوشته‌های مرتبط

  قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  دیدگاه‌ها

  *
  *

  Call Now Button
  ارتباط با کارشناسان تیم پژوهشی شریف آنلاین
  ارسال پیام